Containere til restavfall.

Her kan du kaste restavfall, blandet avfall til sortering. Dette er den mest vanlige avfallsfraksjonen som benyttes.

Utleie av bosscontainere, i Bergen og Os til bedrifter og borettslag.

Velg avfallsfraksjon

Trevirke. Velg

Hageavfall. Velg

Trykkimpregnert trevirke. Velg

Tunge masser betong, fliser. Velg

Gips. Velg

Isolasjon. Velg

Papp og papir. Velg

Blandet plast. Velg

Kampanje nå - 30% og inntil 10 dager med gratis dagleie ved bestilling av midtukerabatt.